MANUEL FONTOVA ESTEBAN - Enginyer Industrial - Tel 93.372.53.48- 616.014.817 * mfontova@gmail.com
LOGOTIP
MANUEL FONTOVA ESTEBAN - Enginyer Industrial - Tel 93.372.53.48- 616.014.817 * mfontova@gmail.com
MANUEL FONTOVA ESTEBAN - Enginyer Industrial - Tel 93.372.53.48- 616.014.817 * mfontova@gmail.com
SOL·LICITUD LLICÈNCIES MUNICIPALS - COMUNICACIONS PRÈVIES - PROJECTES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - PROJECTES REFORMES OBRES MENORS
. Permisos Municipals Activitats.
. Llicències Municipals Ambientals.
. Comunicacions Prèvies.
. Projectes Instal·lacions Elèctriques BT.
. Projectes Reformes Obres Menors.

mfontova@gmail.com
. Inscripció en el Registre Industrial
. Sol·licitud Abocament Aigües Residuals
. Alta Registre de Productors de Residus
. Sol·lictud Inscripció en Registre Sanitari
Zones de:
Baix Llobregat - Barcelonés - Garraf - Anoia - Baix Penedés.
30 Anys Experiència
Imagen
30 Anys experiència
MANUEL FONTOVA ESTEBAN
Enginyer Industrial Col.legiat
Tel 93/372.53.48
616.014.817
PERMISOS MUNICIPALS - PROJECTES ELÈCTRICS
LEGALITZACIONS ACTIVITATS - PROJECTES EN GENERAL
 
mfontova@gmail.com
Pressupost sense compromís